Sahat kula, klocktornet, fungerar som en entrébyggnad till fästningen som kröner höjden i Jajce för restaurering/The clock tower serves as an entry to the fort, before intervention

Spåntaket före restaurering/Shingle roof before intervention

Spåntaket efter restaurering/Shingle roof after intervention

Sahat kula efter restaurering/The clock tower after intervention