Warning: Declaration of wpse61220_submenu_class::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = NULL) in /var/www/tinawikarkitekter.se/public_html/wordpress/wp-content/themes/Workality-Lite-master/functions.php on line 354
Publikationer | Tina Wik Arkitekter
Tina Wik Arkitekter


Publikationer/Publications

Restoring War Damaged Built Heritage in Bosnia Herzegovina – from an international perspective. Ashgate publishing. (Forthcoming in August 2014)
Läs mer
Bosnia and the Destrucion of Cultural Heritage – Ashgate 2015

Sustainable Architectural conservation. Chapter ten Imagining Conservation. York Conservation Studies Alumni Association. March 2013.ISBN 978-0-946722-24-2. Sustainable Architectural Conservation, Chapt 10 in Imagining Conservation. York Conservation Studies Alumni Association_March 2013

Handbok för beställare och projektledare av flervånings bostadshus i trä. Per-Erik Eriksson, Anders Gustafsson, Susanne Engström, Tina Wik och Erik Serrano. Trästad 2012, utgivning mars 2013. ISBN 978-91-87017-98-8.
657-4379 Beställarhandbok_6

Inclusive Indie – Re:Pune-Action plan for a Proposed Urban Conservation Plan for Pune Historic City Core. Tina Wik och Sharvey Dhongde. KKH o BNCA 2013. Publicerad i Indien. ISBN 978-81-920642-4-6.
Inclusive Indie – RePune.zip (101mb)

Restoring War Damaged Built Heritage in Bosnia-Herzegovina. Conference report Bhopal 2011. ISBN978-82-725-9121-1.
Restoring war damaged built cultural heritage in Bosnia- Herzegovina – from an international perspective, Conference report Bhopal, India 2011

New Design in Historic Environments, Annual 2008, Commission to Preserve National Monuments of Bosnia and Herzegovina. ISBN 1840-2364.
New Design in Historic Environments, Annual 2008, Commission to Preserve National Monuments in Bosnia Herzegovina

The Handanija Mosque Restoration, CHwB Report series No 3/2006.
The_Handanija_Mosque_Restoration_CHwB Report series No 3_2006

Organiserat konferens ‘earthquake protection in Historic Buildings’ in Kotor, Montenegro, sept 2006. Publicerad av CHwB Report series No 1/2006.

Reflections After Years of Restoration Work in Bosnia Herzegovina by Cultural Heritage without Borders,  p. 195, Annual 2005, Commission to Preserve National Monuments of Bosnia and Herzegovina. ISBN1840-2364.
Reflections After Eight Years of Restoration Work in Bosnia Herzegovina, Annual 2005, Commission to Preserve National Monuments in Bosnia Herzegovina

Träarkitekturens förgreningar, pages 105-115, Material och Materialitet, Arkitekturmuseets årsbok 2003. ISBN 0280-2686.
Träarkitekturens förgreningar, sidor 105-115, Material och Materialitet, Arkitekturmuseets årsbok 2003.

Artikel om Nora församlingshem, Byggnadskultur 3/03.

En resa med trähus – i USA och Schweiz. Tina Wik, Jannika Wirstad och Tomas Alsmarker, 1999 Stiftelsen Arkus. Skrift nr 34. ISSN 0248-7809.

Ideologiskt ställningstagande i projekteringsledningsrollen – Restaureringen av Sankt Paul klostret, Röda havet, Egypten. Kungliga Tekniska Högskolan, Projekteringsledning/Byggprocessen. Diplomarbete 1999:4.

Hassan Fathy, arkitekt i tredje världen, Kulturperspektiv 4, Etnografiska museets populärvetenskapliga skriftserie. Stockholm, 1986. ISBN: 91-8534409-5

Alternativ energirapport, Statens Vattenfallsverk. Stockholm 1980.