Warning: Declaration of wpse61220_submenu_class::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = NULL) in /var/www/tinawikarkitekter.se/public_html/wordpress/wp-content/themes/Workality-Lite-master/functions.php on line 354
Företaget | Tina Wik Arkitekter
Tina Wik Arkitekter


Tina Wik Arkitekter

Aktuellt • Kontakta oss • Samarbetspartners • Miljöpolicy • Förtroendeuppdrag

In english

Tina Wik

Arkitekt SAR/MSA

Medlem i ICOMOS, Europa Nostra, Sällskapet för Restaureringskonst och Arkitekter utan Gränser.

Kontoret etablerades 1997 efter att Mattsson & Wik Arkitekter upplöstes. Projekten inom Mattsson & Wik var till största delen mindre offentliga byggnader, ofta i kulturhistoriska miljöer. En naturlig följd blev ett fokus på svenskt träbyggande och restaurering. Från mitten av 1990-talet ökade bostadsprojekten på kontoret och de har dominerat nyproduktionen under senare år.

Inom Tina Wik Arkitekter har vi jobbat med nyproduktion och restaurering både i Sverige och utomlands. Nyproduktionen har till stor del inneburit projekt eller bostadområden i trä. Vistaberg i Huddinge är ett småskaligt bostadsområde med över 100 enheter, medan Wälludden i Växjö har flervåningshus upp till fem våningar med trästomme. I många projekt har en utveckling av träbyggandet ingått i uppgiften och som följd har kontoret jobbat med experiment- och utvecklingsprojekt. Wälludden var ett experimentbygge med regelstommar, kv. Hytten på Bo01 en kombination av massivträ och glest stålskelett,  i Nora Församlingshem nyttjades ett massiv mellanbjälklag för första gången i Sverige. Utlandsprojekten inom nyproduktion har däremot varit betongkonstruktioner, som Finlands och Sveriges ambassader i Dar es Salaam. Med en genomtänkt placering av byggnaden kunde vi däremot dra nytta utav den tunga konstruktionen till svalka och hindra solinstrålning, vilket minimerade behovet av luftkonditionering.

Restaureringsprojekten inom kontoret har till i Sverige främst gällt Örebro slott, som vi arbetet med sedan 1992, med ett avbrott under 1998 till 2007. Kontoret har även genomfört ett antal mindre restaureringar och ombyggnader. Dessa har varit trähus från olika epoker samt omvandlingsprojekt som ett reningsverk till bostäder eller tryckeri till bostäder. Tina Wik har en lång erfarenhet av restaurering och speciellt i krigsdrabbade områden efter kriget 1992-95 i Bosnien Hercegovina, där hon arbetade som projektledare och ansvarig arkitekt för organisationen Kulturarv utan Gränser, mellan åren 2000 -2007. Tina Wik arbetade även som kommissionär, en av fem, i The Commission to Preserve National Monuments in Bosnia Herzegovina mellan åren 2002 – 2008. Arbetet innebar att kartlägga vad som hänt med landets kulturarvsbyggander, kulturminnesförklara dem och bygga upp kommissionen till ett fungerande statligt kulturarvsinstitut.

Kontoret strävar efter att i alla projekt verka för Sveriges Färdplan mot 2050, välja miljövänliga material och energieffektiva lösningar. Se separat miljöpolicy.

Kontoret deltar, genom den gästprofessur Tina Wik har på Högskolan Dalarna, i forskningsprojekt inom hållbart och energieffektivt byggande. Arbetet gäller tillämpad forskning och kontakt med näringslivet i Dalarna, vilket även påverkar vissa projekt inom kontoret.

CV TW svenska 150224