Tina Wik Arkitekter


Förtroendeuppdrag

BH_Commission_Europa_Nostra_Award_2010_Presentation

Styrelseledamot i Stiftelsen Thielska galleriet sedan 2012, se www.thielskagalleriet.se

Vice ordförande i svenska Europa Nostra, se www.europanostra.se