Omerbegovahuset intill Travnik Gate

Övervåningen med tratitionell träinteriör från 1970-talet/First floor with traditional wooden interior from 1970's

Interiör på övre våningen efter restaurering/Interior on first floor after interventions

Övervåningens trätak restaurerad/Wooden ceiling on first floor efter interventions

Bottenvåning före restaurering/Ground floor before interventions

Trapphus och ytterdörr före restaurering/Entrance with stairs and port before interventions

Trappa före restaurering/Stairs before interventions

Trappa efter restaurering/Stairs after intervention

Rum på bottenvåning efter restaurering/Vaulted room at ground floor efter interventions

Interiör efter restaurering/Interior after interventions

Gården vars dränering åtgärdades/Courtyard where the drainage was redone

Gården med entré till Travnik gate tornet/Courtyard with entry to Travnik gate tower

Nyrestaurerad entrédörr/Newly restored entrance door

Bottenvåning/Ground floor plan

Övre plan/First floor plan

Vindsplan/Attic plan

Takplan/Roof plan

Långsektion/Longitudinal section

Tvär sektion/Section south - north

Sydfasad/South facade

Östfasad/ East facade

Norrfasad/North facade