Fasad mot gata/Facade towards the street Fotograf Max Plunger

Fasaddetalj/Facade detail


Gårdsfasad/Courtyard facade


Entréhall/Entrance hall


Entresolvåning/Balcony overlooking the entrance hall

Trappa vid andaktsrummet/Stairs adjacent to the meditation room

Utblick från entrén mot café och gata/View from entrance towards the café and the street

Kaféet/The café

Finrummet/Smaller gathering room


Möbler för försäljning av kyrkans produkter utformade av Tina Wik/Furniture for the sail of the church products designed by Tina Wik

Mellanbjälklaget under bygget/Intermediate floor of solid wood, built on site

Tilluftsöppning i det förstärkta självdraget syns i fonden/Supply air duct from the natural ventilation system is visible in the back

Entrégård under bygget/Entrance courtyard during construction

Nora stadsplan/Nora city plan

Situationsplan/Site plan

Entrévåning/Entrance floor

Entresolplan/First floor

Sektion/Section