Fasad mot gata/Facade towards the street Fotograf Max Plunger

Fasaddetalj/Facade detail

Entrégård under bygget/Entrance courtyard during construction

Gårdsfasad/Courtyard facade

Mellanbjälklaget under bygget/Intermediate floor of solid wood, built on site

Entréhall/Entrance hall

Entresolvåning/Balcony overlooking the entrance hall

Trappa vid andaktsrummet/Stairs adjacent to the meditation room

Samlingssalen/Assembly room

Detalj av vägg med AV utrusning dold/Detail of the front wall with conference equipment hidden

Detalj i samlingssalen/Detail in the assembly hall

Utblick från entrén mot café och gata/View from entrance towards the café and the street

Möbler för försäljning av kyrkans produkter utformade av Tina Wik/Furniture for the sail of the church products designed by Tina Wik

Kaféet/The café

Finrummet/Smaller gathering room

Tilluftsöppning i det förstärkta självdraget syns i fonden/Supply air duct from the natural ventilation system is visible in the back

Takdetalj vid entréhörn/Roof detail at the entrance corner

Nora stadsplan/Nora city plan

Situationsplan/Site plan

Entrévåning/Entrance floor

Entresolplan/First floor

Sektion/Section