Fasad mot Mirambo street /Facade towards Mirambo street

Gaveldetalj / Gable detail

Gaveldetalj / Gable detail

Ambassadbyggnaden / The Embassy building

Ambassadkomplexet / The Embassy site

Entréhall mot ingång / Entrance hall

Receptionsdisk, gemensam för båda ambassaderna / Reception for both Embassies

Kontorsdel / Offices

Trapphall / Staircase

Trappa till konferensrum / Stairs to the conference room

Konferensrummetför externa konsulter / The conference room for external conultants

Situationsplan / Site plan

Entrédel av bottenvåning / Entrance plan, first part

Östra delen av våning 1 trappa / East part of first floor

Västra delen med för de båda ambassaderna gemensamma utrymmen på våning 1 trappa/ West part with for both Embassies shared rooms

Sektioner och fasader / Sections and facades