Perspektiv från Strandpromenaden

Perspektiv från gården ut mot Lindesjön

Perspektiv från Lindesjön

Situationsplan

Bottenvåning

Fasad mot norr

Våning 3 trappor

Våning 2 trappor

Tvärsektioner och gavelfasader

Fasad mot söder och längdsektion