Karta över Skeppsholmen.

Högvakten, hus 03, hade under en tid drabbats av olika fuktskador. I slutet av året visade det sig att även grunden hade stora fuktproblem. Därför evakuerades hyresgästen till Tullhuset för att under 2019 kunna ta upp golvet, undersöka problemen och åtgärda dessa.

Ny skylt.

Ny korridor i Högvakten.

Högvakten ny interiör.

Ny trappa i Högvakten.

Kastellet. Ny utrymning ska införas. Fotograf - Emil Andersson.

Utrymningslösningen för Kastellet uppfyller inte dagens brandkrav. Nya lösningar prövades. Arbetet fortsätter under 2020.

Skeppsholmskyrkan, hus 10. Ytterportarna behöver restaureras och byggas om för att klara utrymningskraven.

114 Tyghuset, Östasiatiska museet. Krav på anpassning av Östasiatiska muséets lokaler för bättre tillgänglighet och brandutrymning genomfördes under våren.Hus 11. Fd Markenteri.

Hus 11. Ombyggnad av balkong till franskt fönster har färdigställts under året. Arbetet blev Akut på grund av att de underliggande balkarna ruttnat.

Hus 11. Balkongen innan ombyggnaden till det nu befintliga franska fönstret.

Sjökrigsskolan. Ett första utkast till hur entrén kan göras tillgänglig för rullstol-burna togs fram av husarkitekten.

102 Mindepartementet.
Bottenvåningen av Mindepartementet byggdes om och anpassades för Kungl. Konsthögskolans verksamhet med studiorum, seminarierum, lärarrum samt pausrum. Arbetet utfördes av Norell/Rodhe arkitektkontor.