Basarerna efter avslutad restaurering/ The bazaars after completed intervention

Vy från Neretvas västra sida före restaureringsarbetet påbörjades/Viewe from the other sida of Neretva river before starting the conservation works

Tillståndet före restaureringen påbörjades/Site before starting the works

Tillståndet efter diskoteksbranden på 60-talet/The site after the fire of the disco behind the bazaars in the 60's

Återuppbyggnaden på 1960-talet/The rehabilitation in the 60's

Återuppbyggnaden på 1960-talet/The rehabilitation in the 60's

Steg ett innebar rensing av vegetation och bråte/The start of the project was cleaning the site

Därefter reparerades befintliga stenkonstruktioner/After cleaning the remaining stone constructions were repaired

Ett valv från 1500-talet/Vault from the 16th century

Efter restaureringen/After the intervention

Trätaket på väg upp/The wooden roof being erected

Takkonstruktionen med rundvirke/The roof structure using roundwood

Huggning av stenflis, utförs av Fajic/STone slates for the roof is cut by Fajic

Interiör valvnisch före restaurering/Interior vault before restoration

Efetr reatsureringen/After the intervention

Färdigställd interiör/Completed interior

Färdigställd interiör/Completed interior

Färdigställd restaurering med stängda luckor/Completed restoration with closed shutters

Färdigställd restaurering med stängda luckor/Completed restoration with closed shutters

Färdigställd restaurering med öppna luckor/Completed restoration with open shutters

Den östra huvudgatan utmed vilken Kujundziluk basarerna ligger/The eastern main street with Kujundziluk bazaars

Vy från Neretvas västra sida efter restaureringsarbetets avslut/Viewe from the other sida of Neretva river after completing the conservation works