Huvudbyggnad mot kanal

Gårdshus mot Bo01-området

Gårdshus

Gårdshus från gårdssidan

Detalj av gårdshus

Gård

Interiör i lägenhet

Trapphus i gårdshus

entrévalv med kubbgolv

Byggbild

Byggbild

Situationsplan

Sektioner