Bostadsrättshusen i etapp I/The ownership houses of phaseIII

Entréerna till de 8 lägenheterna i varje huskropp/The entries

Gaveln på 2-våningshuset/The gable

Balkongdetalj i 2-våningshuset med bostadsrätter/Balcony detail

Bilden visar relationen mellan 2-våningshusen, 4-våningshusen i etappII samt 4-våningshuset i etapp I/The relationship between the rental apartments and the ownership buildings

4-våningshuset blev en 5-spännare av ekonomiska skäl/The 4-storey buildings has 5 apartments per floor due to economic reasons

Gården /The courtyard

Förrådsbyggnad/The storage painted in traditional Swedish redpain that also inpired the wooden facades of the ownership buildings

Fackverksbjälklagen i de understa våningarna/The intermediate floor in the lower storyes

Södra semi bjälklaget som utarbetades av bl a Tomas Alsmarker/The Södra semi intermediate floor developed among other by Tomas Alsmarker