Stadsmur efter restaurering med hydrauliskt kalkbruk/City wall after intervention with hydaulic lime mortar

Stadsmuren före restaureringen/City wall before intervention

Krennellering efter restaureringen/Crenulation after intervention

Uppmurade stenar som lossnat på krennelleringarna från 1960-talet/Fallen crenulations back in place

Krennellering före restaurering 2005/Crenulations before intervention in 2005

Stadsmur vid Papaz kula och Banja Luka Gate efter restaureringen/Northern wall and Papaz kula after intervention

Stadsmur vid Papaz kula/Fortress wall adjacent to Papaz kula

Norra stadsmuren vid Banja Luka gate efter restaureringen/Outer side of northern wall after intervention

Samma ställe före restaureringen/Same place before intervention

Stadsmur och fortifikationen i Jajce/Site plan of the fortress of Jajce

Plan av Papaz kula, uppmätning av Basler på 1950-talet/Plan of Papaz kula after documentation by Basler in the 50's.

Sektion genom Papaz kula och vy av Banja Luka Gate, uppmätning av Basler på 1950-talet/Section through papaz kula and view of Banja Luka Gate, documentation by Basler in the 50's

Plan av Papaz kula och murdel/Plan of Papaz kula and part of the northern wall

Vy mot söder av Papaz kula och Banja Luka porten/View towards south of papaz kula and Banja Luka gate

Detaljer av krennelleringarna/Details of the crenulations