Handanija moskén i Prusac vintern 2006/The mosque winter 2006

Exteriören efter restaureringsarbetets färdigställande/The mosque after completed intervention

Exteriören före restaureringsarbetet påbörjades/The mosque before the works started

Pågående restaureringsarbete/On-going restoration works

Exteriören före restaureringsarbetet påbörjades/The mosque before the works started

Undersökning och sortering av minaretens skiftInvestigation of the layers of the minaret

Minareten byggs upp igen med samma stenar som tidigare, endast saknade eller skadade ersätts med nya/Re-erection of the minaret with the dismantled stones

Interiören före restaureringsarbetet påbörjades/The interior berfore the works started

Rekonstruktion av taket hösten 2004/Recontruction of the roof in the autumn of 2004

Bygge av träkupol våren 2005/Construction of the wooden dome in spring 2005

Interiör efter restaureringsarbetets färdigställande/The interior after completed interventions

Koranskolan åter i drift/The koran teaching is rehabilitated

Imamen kan återigen leda pilgrimsfärden, Ajvatovica, som startar från denna moské/The imam can once again lead the Ajvatovica pilgrimage that starts from this mosque

Dokumentation - PLANER/Documentation plans

Dokumentation - SEKTION/Documentation section

Dokumentation . MINARET PLANER/Documentation minaret plan

Bygghandling - PLANER/Intervention plans

Bygghandling - SEKTION/Intervention section

Valvöppningarna/The arches

The mihrab

Detaljer av predikstolen, minbar/Details of the minbar

Byte av skadad pelare/Change of damaged column

En ny placeras in/A replacement is inserted Mera om detta kan läsas i publikationen om restaureringen av denna moské/More can be read in the the publication of the conservation of this mosque under PUBLIKATIONER