Fasad mot norr efter restaurering / Entrance facade after intervention

Fasaden före restaurering / Before intervention in 2002

Interiör efter restaurering / Interior afterintervention

Interiören mögelskadad före restaurering / The interior full with funghi before intervention

Situationsplan / Site plan

Plan

Takplan / Roof plan

Syd-nordlig sektion / South-north section

Väst-östlig sektion / West-east section

Fasad mot norr / North facade

Fasad mot öster / East facade

Fasade mot söder / South facade

Fasad mot väster / West facade