Fasadbelysning av Kai Piippo

Entréfasad mot öster

Fasad mot öster

Länssalen återställdes till dess 1700-talsplanlösning vid restaureringen 1992-93.

Nytt innertak i café/utställning i nordvästra tornet som inreddes vid restaureringen 1992-93. Utformning av dåvarande slottsarkitekt Gunnar Mattsson i samarbete med nuvarande slottsarkitekt Tina Wik.

Café och utställning i nordvästra tornet som ej inretts före restaureringen 1992-93. Utformning av dåvarande slottsarkitekt Gunnar Mattsson i samarbete med nuvarande slottsarkitekt Tina Wik.

Nys skyltar och nya skyltskåp.

Källarvåning med tidsmarkering för de olika väggarna.

Bottenvåning med tidsmarkering för de olika väggarna.

Våning 1 trappa med tidsmarkering för de olika väggarna.

Våning 2 trappor med tidsmarkering för de olika väggarna.

Våning 3 trappor med tidsmarkering för de olika väggarna.