Fasadbelysning av Kai Piippo

Entréfasad mot öster

Fasad mot öster

Länssalen återställdes till dess 1700-talsplanlösning vid restaureringen 1992-93.

Nytt innertak i café/utställning i nordvästra tornet som inreddes vid restaureringen 1992-93. Utformning av dåvarande slottsarkitekt Gunnar Mattsson i samarbete med nuvarande slottsarkitekt Tina Wik.

Café och utställning i nordvästra tornet som ej inretts före restaureringen 1992-93. Utformning av dåvarande slottsarkitekt Gunnar Mattsson i samarbete med nuvarande slottsarkitekt Tina Wik.

Ny pentrybänk i nordvästra tornet.

Ny entré från södra terrassen.

Nytt entréparti från caférummet.

Ny spiralformad trappa kring rest från hisschakt i café. Fotograf - Emil Andersson.

Ny spiralformad trappa kring rest från hisschakt i café. Fotograf - Emil Andersson.

Trappans spiralform utgår ifrån gyllene snittet. Fotograf - Emil Andersson.

Tornrummet är nu en konstutställning i länsmuseets regi.

Nya skyltar och nya skyltskåp.

Nytt mötesrum.

Nytt pentry och mellanväggar.

Nytt pentry.

Rummet i källarens norra del har tömts från sin tidigare förrådsfunktion och alla installationer förutom ett par avloppsrör har förlagts i golvet.

Källarens nordvästra hörnrum är rensat från förråd som tillkom under 1900-talets mitt.

Undercentralens nya läge i Lasse Majas fängelsehåla.

Långängensgård, Lidingö. Ombyggnad av 1700-tals timmerhus till offentliga toaletter och personalutrymmen för restaurangen.

Långängensgård , Lidingö. Planlösning.

Efter omläggning till skiffertak.

Nordöstra tornet efter omläggning till skiffertak.

Källarvåning med tidsmarkering för de olika väggarna.

Bottenvåning med tidsmarkering för de olika väggarna.

Våning 1 trappa med tidsmarkering för de olika väggarna.

Våning 2 trappor med tidsmarkering för de olika väggarna.

Våning 3 trappor med tidsmarkering för de olika väggarna.