Fasadbelysning av Kai Piippo

Entréfasad mot öster

Fasad mot öster

Nytt innertak i café/utställning i nordvästra tornet som inreddes vid restaureringen 1992-93. Utformning av dåvarande slottsarkitekt Gunnar Mattsson i samarbete med nuvarande slottsarkitekt Tina Wik. Fotograf - Emil Andersson.

Café och utställning i nordvästra tornet som ej inretts före restaureringen 1992-93. Utformning av dåvarande slottsarkitekt Gunnar Mattsson i samarbete med nuvarande slottsarkitekt Tina Wik.

Ny pentrybänk i nordvästra tornet. Fotograf - Emil Andersson.

Ny pentrybänk i nordvästra tornet. Fotograf - Emil Andersson.

Länssalen återställdes till dess 1700-talsplanlösning vid restaureringen 1992-93. Fotograf - Emil Andersson.

Landshövdingens arbetsrum som numera även har en mindre konferensmöblering har renoverats under 2019. Fotograf - Emil Andersson.

Landshövdingens arbetsrum. Fotograf - Emil Andersson.

Ny entré från södra terrassen. Fotograf - Emil Andersson.

Nytt entréparti från caférummet. Fotograf - Emil Andersson.

Café disk i rum 1008.

Övervåning av café. Fotograf - Emil Andersson.

Ny spiralformad trappa kring rest från hisschakt i café. Fotograf - Emil Andersson.

Ny spiralformad trappa kring rest från hisschakt i café. Fotograf - Emil Andersson.

Trappans spiralform utgår ifrån gyllene snittet. Fotograf - Emil Andersson.

Nytt pentry och mellanväggar.

Nytt pentry. Fotograf - Emil Andersson.

Tornrummet är nu en konstutställning i länsmuseets regi.

Nytt mötesrum. Foto - Emil Andersson

Nytt mötesrum. Foto - Emil Andersson

Nytt mötesrum. Foto - Emil Andersson

Nytt mötesrum. Foto - Emil Andersson

Våtrum i residens gästvåning. Foto - Emil Andersson

Befintligt badkar togs bort och ersattes med toalettstol och dusch. Foto - Emil Andersson

Foto - Emil Andersson

Rummet i källarens norra del har tömts från sin tidigare förrådsfunktion och alla installationer förutom ett par avloppsrör har förlagts i golvet.

Källarens nordvästra hörnrum är rensat från förråd som tillkom under 1900-talets mitt.

Undercentralens nya läge i Lasse Majas fängelsehåla.

Efter omläggning till skiffertak.

Nordöstra tornet efter omläggning till skiffertak.

Källarvåning med tidsmarkering för de olika väggarna.

Bottenvåning med tidsmarkering för de olika väggarna.

Våning 1 trappa med tidsmarkering för de olika väggarna.

Våning 2 trappor med tidsmarkering för de olika väggarna.

Våning 3 trappor med tidsmarkering för de olika väggarna.