Labirint på Neretvas östra sida före restaureringen/Labirint on the easter bank of Neretva before intervention

Pågående taktäckning/Ongoing roofing

Avslutad takläggning/Completed roofing with slates

Bygge av förlorade trädelar/Construction of lost wooden parts

Luckor efter avslutad restaurering/Shutters after completed restoration works

Öppna luckoe/Open shutters

Takfotsdetalj/Detail of roof eaves

Interiör efter restaurering/Interior after intervention

Restaurerade gamla ståldörrar/Restored old steel doors

Interiör efter restaurering/Interior after intervention

Genomblick från gata till fönster mot Neretva/View through the building from the street to the window overlooking Neretva

Interiör mot gata/Interior towards the street

Interiör på 1960-talet/Interior in the 60's

Interiör på 1960-talet/Interior in the 60's

Fasade mot Neretva/Facade towards Neretva

Den östra huvudgatan/The eastern main street

Östra huvudgatan med Labirint och Mostar bron/The eastern main street with Labirint and Mostar bridge

Kommersiell verksamhet/Commercial activities

Restaurangen på plats igen/The restaurant back in place