Perspektivbild under projekteringen mot entrén
Museet från gårdenEntré till muséet


Entréhall


Utställningsrum

Hall intill kafé och museibutik

Utställningshall

Kafé


Byggbild där konstruktionen som tränger in i utställningsrummet blivit dekor

Exteriör byggbild

Modell

Modellbild

Närbild av modell

Plan över hela muséet

Situationsplan