Perspektivbild under projekteringen mot entrén

Perspektivbild under projektering

Modell

Modellbild

Närbild av modell

Plan över hela muséet

Situationsplan

Byggbild där konstruktionen som tränger in i utställningsrummet blivit dekor

Exteriör byggbild

Entré till muséet

Museet från gården

Utställningsrum

Utställningshall

Entréhall

Hall intill kafé och museibutik

Kafé