Exteriör tidig morgon

Exteriör, nattbild

Interiör

Situationsplan

Entréplan

Plan 1 trappa

Längdsektion

Tvärsektion

Entréfasad, fasad mot norr

Fasad mot öster

Fasad mot söder

Fasad mot väster