Warning: Declaration of wpse61220_submenu_class::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = NULL) in /var/www/tinawikarkitekter.se/public_html/wordpress/wp-content/themes/Workality-Lite-master/functions.php on line 354
Wälludden I | Tina Wik Arkitekter
Tina Wik Arkitekter


Wälludden I

Wälludden ligger intill Södra Skogsägarnas huvudkontor i Växjö. Hela projektet initierades av dem med syfte att utveckla en svensk modell för byggande av flerbostadshus med trästommar, vilket var vanligt förekommande i flera andra länder. Efter att brandnormen ändrats till en funktionsbaserad fanns det inga lagliga hinder att bygga med trä. Fortfarande utgjorde dock brandfrågan samt akustiken i mellanbjälklagen de största svårigheterna. Därtill kom träets rörelser som nu skulle hanteras i flera våningar. Det gällde att hitta lösningar som inte enbart uppfyllde de tekniska kraven utan även de ekonomiska och de praktiska. Trähusbyggandet gav möjligheter till många olika produktionssätt, platsbygge, element, platsfabrik mm.

Slutligen beslöts att bygga, denna första etapp, med element tillverkade i en tillfällig fabrik på platsen. Först gjöts grunderna, därefter byggdes taken med öglor så att de kunde lyftas på och lyftas av. Därefter påbörjades produktionen av elementen i platsfabriken, för två våningar i taget. Taket lyftes av och elementen monterades snabbt på plats. När alla element var uppe putsades fasaderna enligt Serporoc-metoden.

Det var en utmaning att lösa, förutom de tekniska problemen, även de arkitektoniska. Hur skulle Sveriges första flerbostadshus i trä se ut? Hur skulle stommaterialet annonseras? Skulle de boende uppleva en otrygghet med att bo i ett trähus med så många våningar?

Jag valde att exponera materialet trä. Samtidigt beslöts att inte använda sprinkler, då det kunde annonsera brandfara. Trapphuset byggdes helt i trä, det gäller både trapplopp, och hisschakt. Limträstommarna dimensionerades enligt 60 respektive 90 minuters brandmotstånd. Själva trappan är ek massiv ektrappa som oljades. Det medför att man känner trädoften så fort man går in i husen.

Balkonglösningen liknar den i trapphuset, limträpelare och limträbalkar. Väggarna vid balkonerna kunde utföras i trä då själva balkongen utgjorde ett brandavgränsning.

Utvändigt valde jag att framhålla trä i de partier jag kunde, trapphus, fönsteromfattningar, balkonger och takfötter. Dessa fick karakterisera husen och visa att de här byggnaderna innebär något nytt, en utveckling av vår träbyggnadstradition som dagens teknik möjliggör.

Då detta var Sveriges första flervåningshus med trästommar har många undersökningar och doktorsarbeten gjorts kring projektet. Ett av dem handlar om CO2 belastning detta bygga medför jämfört med om det hade byggts i betong. Det utfördes av Mitthögskolan, som även publicerat resultatet, som visar vilka fördelar detta stomval medfört trots att frågan inte var aktuell på 1990-talet när projektet realiserades.

Projektet är publicerat i  många tidskrifter, nationella och internationella, i Arkitektur 7‑97 och i SAR’s Ekoguide 1996.

 

FAKTAUPPGIFTER

Byggherre: Trähus Wälludden 1 AB

Adress: Södrabogränd 1 och 3

Bruttoarea: 3 191 kvm

Byggnadskostnad exkl tomt: 19,5 Mkr

Byggnadsår: 1995-96

Arkitekt: Mattsson & Wik Arkitektkontor genom Tina Wik (Etapp 1)

Tina Wik Arkitektkontor genom Tina Wik (Etapp II)

Landskap: Tina Wik Arkitektkontor genom Tina Wik

Konstnärlig utsmyckning: Thomas Franzen

Konstruktör: Tomas Alsmarker, civ.ing, civ ing Kurt Henriksson och Skanska Teknik, Malmö

Byggnadsentreprenör: Skanska Sydöst

 

SHARE :