Warning: Declaration of wpse61220_submenu_class::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = NULL) in /var/www/tinawikarkitekter.se/public_html/wordpress/wp-content/themes/Workality-Lite-master/functions.php on line 354
Wälludden etapp II | Tina Wik Arkitekter
Tina Wik Arkitekter


Wälludden etapp II

2-våningshusen består av 8 lägenheter per huskropp och byggdes som bostadsrätter, medan flervåningshusen var hyresrätter. 4-våningshuset i etapp II platsbyggdes medan bostadsrätterna byggdes som elementhus. 4-våningshuset byggdes enligt det koncept Skanska bestämt sig att gå vidare med efter ett antal projekt i Sverige mellan 1996-98. Det amerikanska platsbygget med fackverks-mellanbjälklag i vilka installationer kunde dras enkel utan noggrann projektering var förebilden. Problemet var dock att bjälklaget blev väldigt högt och störde proportionerna i fasaden, framförallt på grund av att fönstermåtten var förhållandevis små på grund av gällande normer. Därför uppkom diskussionen om huruvida ett bjälklag med lägre höjd kunde utvecklas. De massiva träbjälklagen var tunnare men alla installationer måste dras över eller under och vid korsande installationer blev den slutliga höjden ändå hör. Om installationer i ena riktningen kunde fällas in i bjälklaget kunde bygghöjden minska. På så sätt uppstod Södra semibjälklaget.

Projektet tilldelades Växjö bostadspris år 2001.

 

FAKTAUPPGIFTER

Byggherre: Trähus Wälludden 1 AB

Adress: Södrabogränd 5,7,9 och 11

Bruttoarea:  kvm

Byggnadskostnad exkl tomt:  Mkr

Byggnadsår: 1998 – 99

Arkitekt: Mattsson & Wik Arkitektkontor genom Tina Wik (Etapp 1)

Tina Wik Arkitektkontor genom Tina Wik (Etapp II)

Landskap: Tina Wik Arkitektkontor genom Tina Wik

Konstruktör: Tomas Alsmarker, civ.ing/Skanska Teknik, Malmö

Byggnadsentreprenör: Skanska Sydost

SHARE :