Warning: Declaration of wpse61220_submenu_class::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = NULL) in /var/www/tinawikarkitekter.se/public_html/wordpress/wp-content/themes/Workality-Lite-master/functions.php on line 354
Vistaberg, bostadområde i Huddinge | Tina Wik Arkitekter
Tina Wik Arkitekter


Vistaberg, bostadområde i Huddinge

I arkitektuppdraget ingick medverkan från tidigt planarbete med skisser och förslag som underlag till detaljplanen. Den förtydligades med hjälp av en gestaltningsplan som hela arbetsgruppen deltog i. Till arbetsgruppen hörde planarkitekter och trafikplanerare från Huddinge kommun, samtliga markägare och deras arkitekter samt White arkitekters planarkitekter samt Topia landskapsarkitekter. Var och en bidrog med förslag och skisser på sina delar som sammanlänkades till en helhet.

De olika markägarna hade olika ambitioner med projektet. Dessa hus vänder sig framförallt till unga familjer som köper hus för första gången. Det kom att prägla projektet som skulle anpassas till fabrikens produktion och hålla kostnaderna nere. Den stora utmaningen var att hantera detaljerna samtidigt som de följer fabrikens produktionsmöjligheter utan att medföra ökade kostnader och åstadkomma nätta hus med enkla detaljer och undvika kraftiga vindskivor, klumpiga fönster- och dörromfattningar samt fasader uppdelade efter elementmåtten.

Byggår etapp I september 2006 – 2009, etapp II 2012 – 2014

 

FAKTAUPPGIFTER

Byggherre: Borohus AB

Fastghetsägare: Borohus AB och
senare olika bostadsrättsföreningar

Adress: Vistaberg, Huddinge.
Vista Allé. Hageby Allé, Eldtornsvägen, Vistavägen, Yttervägen

Kvarter som omfattas av detta uppdrag
Azalean, Grensaxen, Sekatören, Eldtornet och Pergolan
Antal bostäder i etapp I och II: 109 st

Arkitekt
Tina Wik, Tina Wik Arkitekter AB
Medarbetare
Katrin Fagerström

Hustillverkare: Borohus AB

Entreprenör: Eklöf Bygg AB

SHARE :