Warning: Declaration of wpse61220_submenu_class::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = NULL) in /var/www/tinawikarkitekter.se/public_html/wordpress/wp-content/themes/Workality-Lite-master/functions.php on line 354
Örebro -slottarkitektuppdrag | Tina Wik Arkitekter
Tina Wik Arkitekter


Örebro -slottarkitektuppdrag

Den medeltida borgen Örebrohus, som uppfördes på en ö mitt i Svartån, tillkom under 1300-talet med ett torn, kärntornet och tillhörande befästningsanläggning med en 7 meter hög ringmur. Kärntornet utgör fortfarande slottets äldsta del i det sydvästra hörnet med samma höjd, 30 meter, som under medeltiden och ringmuren utgör de nedersta delarna av slottets yttermurar mot söder, väster och norr samt den östra längans mur mot inre borggården.

Vid Gustav Vasas maktövertagande 1523 påbörjades en ombyggnad av slottet, men den stora omvandlingen initierades av Hertig Karl och pågick mellan 1573 och 1627. Slottet moderniserades då efter den tidens ideal och avsikten var att skapa en modern försvarsanläggning och ett residens. Försvarsverket förstärktes med fyra rundlar, torn, och med kanongluggar i de fem meter tjocka murarna. På slottet alla sidor uppfördes jordvallar, varav endast den norra finns bevarad, och slottet byggdes till ett renässanslott kring den befintliga borggården. Längorna mot söder, väster och norr höjdes till samma höjd som kärntornet. Mot öster, där ingen byggnad existerat uppfördes en ny länga till samma höjd som de övriga med ett nytt porttorn som blev slottets nya huvudentré. Ett praktfullt renässansslott stod färdigt 1627.

I mitten av 1700-talet var det dags för nästa omvandling efter en lång period av förfall på grund av bristande underhåll. Arkitekt Carl Hårleman upprättade ombyggnadsförslag som innebar att ändra slottets fönstersättning i symmetrisk klassicistiskt anda. Förslaget förenklades av arkitekt Schultzenberg som även år 1767 ändrade den gamla kungasviten till landshövdingeresidens, för den dåvarande landshövdingen Johan Abraham Hamilton.  Delar av entrévåningen och halva våning 1 trappa på slottet har varit landshövdingens residens sedan dess.

Dagens slottsbyggnad är resultatet av förra sekelskiftets stora ombyggnad ritad av arkitekt Thor Thorén under ledning av lektor Adolf Kjellström. Putsen knackades ner, tornen byggdes på och fick nya kupolformade tak i skiffer. Nya naturstensomfattningar tillfördes kring entréerna samt kring fönstren, ny trappstensgavel påfördes kärntornet.

Under 1900-talet har restaureringarna mest omfattat interiören och Carl Otto Hallström dominerade arbetena som utfördes under 1920- och 30-talen, då residensvåningen restaurerades och rikssalen tillkom.

Slottsarkitekt från 2007

 

FAKTAUPPGIFTER

Byggherre och förvaltare: Statens Fastighetsverk, Nordost, Sverige
Fastighetsägare: Statens Fastighetsverk
Adress: Örebro T001, Nicolai 3:5, Närke
Tomtarea Slottsholmen 4 900 kvm
Bruksarea total: 7 398 kvm
Bruksarea netto: 7 157 kvm

Arkitekt: Tina Wik slottsarkitekt, Tina Wik Arkitekter AB, Stockholm
Inredning: Sofia Hedkvist, arkitekt SIR

Förvaltare: Tobias Skelander,  SFV

SHARE :