Warning: Declaration of wpse61220_submenu_class::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = NULL) in /var/www/tinawikarkitekter.se/public_html/wordpress/wp-content/themes/Workality-Lite-master/functions.php on line 354
Museum Vandalorum, Värnamo | Tina Wik Arkitekter
Tina Wik Arkitekter


Museum Vandalorum, Värnamo

Museet Vandalorum i Värnamo har efter många långa års väntan äntligen fått sina första hus uppförda. Efter Renzo Pianos första grova skisser med granar i meterlånga rader övergick projektet så småningom till mig för bearbetning.

Renzo Piano fascinerades av de stora trähusen som framträder och karak-teriserar den svenska landsbygden. Ett nytt museum skulle planeras i utkanten av Värnamo, i Sveriges djupa landsbygd, med en förhoppning om att skapa ett svenskt Louisiana, ett centrum för konst, ett besöksmål för alla som korsar Sverige. Den svenska ladan utplacerad kring ett gårdsrum i en förfinad tappning, var förslaget som jag övertog.
Det spännande med byggnaden och som jag ville utveckla var hur konstruktion och material kunde samverka. Byggnaderna hade två tydliga sidor och dessa ville jag betona med olika ytskiktsmaterial, trä och aluminiumplåt, på respektive sida av byggnaden, istället för den traditionella uppdelningen mellan tak och vägg. Den kraftiga träkonstruktionen i mitt förslag var synlig i rummet och sträckte sig genom byggnaden ut i det fria. Den karakteriserade byggnaderna både från ett större avstånd och på nära håll. Jag stod för bearbetningen som vi kallade ’designed by Tina Wik from an original outline proposal by Renzo Piano Building Workshop”. Detta arbetet avslutades 2003.

Det slutliga Vandalorum är resultatet av ytterligare bearbetning av de som fortsatte arbetet.

FAKTAUPPGIFTER

Beställare
Stiftelsen Vandalorum genom Sven Lundh

Ort: Värnamo
Byggnadsarea: 3 av 12 huskroppar har byggts i den första etappen.
Byggår: 2011

Arkitekt initial layuot
Renzo Piano Building Workshop

Arkitekt för bygglov och systemhandlingar, (second architect)
Tina Wik Arkitekter AB genom Tina Wik
Medarbetare
Birgitta Lundgren, Katrin Fagerström, Fredrik Carl Sten

Arbetshandlingar
Johnny Grauengaard, (BSV, byggherreombud) och byggnadsingenjör
Elisabeth Brengesjö (Atrio, färdigställde
ritningarna)
Inredningen är ett samarbete mellan BSV, byggledaren
Bernt Sjöland och projektledaren Sune
Nordgren och innehåller bland annat en
receptionsdisk av isländske designern
Sigurdur Gústafsson.

SHARE :