Warning: Declaration of wpse61220_submenu_class::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = NULL) in /var/www/tinawikarkitekter.se/public_html/wordpress/wp-content/themes/Workality-Lite-master/functions.php on line 354
Kulturarvsinstitutet i Mostar | Tina Wik Arkitekter
Tina Wik Arkitekter


Kulturarvsinstitutet i Mostar

BYGGNADERNA

Kulturarvsinstitutet består av tre stycken olika byggnader som dessutom blivit tillbyggda på övervåningen vid olika tidpunkter. För den äldsta delen finns inga dokument om när den ursprungligen uppfördes men dess utformning och detaljer, bågformade fönster, mm, vittnar om murare från Dubrovnik, förmodligen under 1800-talet. Byggnaden intill har tillkommit på 1930-talet och magasinsbyggnaden bakom på 1910-talet. Den är en stor hallbyggnad med flacka tegelval som vilar på I-balkar, vilket var en vanlig takkonstruktion under österrikisk-ungersk tid.

RESTAURERINGSUPPDRAGET

I restaureringsuppdraget ingick en total restaurering av samtliga delar samt att förena delar som inte tidigare varit sammankopplade. Institutet skulle expandera med nya medarbetare och få moderna toaletter och personalrum med terrass mot norr och floden Neretva i tillbyggda delar från 1960-talet. Dessa hade byggts på den en-våning höga magasinsbyggnaden. Entrén skulle flyttas till 30-tals huset och nås från gatan. De bakomliggande magasinsrummen skulle nyttjas för publika ändamål. Dess tegelvalv hade svåra sprickor vilket krävde att delar murades om. Rost från de ursprungliga I-balkarna slipades bort och de skyddsmålades. Inga nya håltagningar genomfördes i murverket men en ny öppning gjordes i 1800-tals mellanbjälklaget för en ny trappa till arkivet som skulle förläggas högst upp i den äldsta byggnaden. Ett nytt glasparti delar av ett nyare trapphus i denna byggnad med den nya kontorsdelen i byggnaden från 30-talet.

FAKTAUPPGIFTER

Byggherre: Mostar stad och Regional Centre for Protection of Cultural Historical and Natural Heritage in Mostar genom Zijad Demirović

Bruttoarea:

Adress: Marsala Tita, Mostar, Hercegovina, Bosnien och Hercegovina

Byggnadsår: 2004-05

Ansvarig arkitekt för Kulturarv utan Gränser
Arkitekt Tina Wik
Medarbetare från Mostar stad resp Regional Centre for Protection of Cultural Historical and Natural Heritage in Mostar
Arkitekt Senada Demirović Habibija och arkitekt Omer Sahic.

Entreprenör: Fajic-Gradevinar

Byggkostnad: 1 milj SEK
Finansiär: Sida

SHARE :