Warning: Declaration of wpse61220_submenu_class::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = NULL) in /var/www/tinawikarkitekter.se/public_html/wordpress/wp-content/themes/Workality-Lite-master/functions.php on line 354
Handanija moskén, Prusac | Tina Wik Arkitekter
Tina Wik Arkitekter


Handanija moskén, Prusac

Handanija Moskéen byggdes år 1617. Det har fått sitt namn från dess grundare Handan-aga. Moskén är belägen vid Prusacs genomfartsgata, inte lång från slottet och den branta ravinkanten mot Prusacka floden.
Moskén är den enda i Prusac, Donji Vakuf, centrala Bosnien, som har en sten minaret, med polygonal trumma på en rektangulär bas Den är också den enda av stadens moskéer med bevarad originalform som dock skadades allvarligt under kriget 92-93 då både moské- och minaret-taken brann ner på grund av granatbeskjutning.
Moskéns planform är kvadratisk. Dess invändiga mått är ungefär 11 x 11 meter. Väggarna är murade av olika slags sten som putsats både interiört och exteriört. Taket är en träkonstruktion med ett yttertak, vars form liknar de traditionella bostadshusen, och innertaket är en stort träkupol över bönerummets centrala del. Det ursprungliga ytskiktet på yttertaket var spån. Det byttes mot tegel under 40-talet.
Entréfasaden har en kraftfull arkadgång, en för Bosnien unik företeelse, med fem spetsformiga arkadbågar och fyra pelare av kalksten där kapitäl, bas och trumma bildar monoliter. Kapitälen har så kallade veckade former, chevran eller turkiska trianglar. Basen däremot, är halvcirkelformad med huggna hörn.
Yttermurarna är murade med tuffkalksten, kallad sedrasten. Portal och stärkringar över öppningar är murade av väl huggen och delvis profilerad kalksten. Murbruket är löst och troligen mycket rent luftkalkbruk. Väggarna har flera lager puts både ut- och invändigt. Det äldsta lagret består av en gulaktig puts. De äldre Putslagren verkar vara glättade med slev på det sätt som var vanligt fram till 1700-talet. Vissa av de äldre putslagren har tjocka lager av kalkfärg. Det näst yttre putslagret är armerat med gethår.
Interiört dominerade den oktagonala träkupolen som reste sig från ett platt tak över balkongen, mahvil. Hela innertaket, i kupolen och den platta delen består av små träbitar lagda i ett rutnätsmönster. Bönerummets mihrab och minbar, vars originalformer bevarats, var skadade men möjliga att reparera.
Skadorna från kriget 1992-95 består av; samtliga tak totalförstörda, minareten moskén stenmurar hade beskjutits med granater som åsamkat stora hål i dessa. Efter kriget skadades interiören av snö och regn då taket saknades. Den invändiga läktarkonstruktionen exponerades för väder och vind. Virket blev helt genomblött. Ett provisoriska tak hade senare påförts. Det var täckt av plastfolie av lägsta tänkbara kvalitet och blev mer eller mindre upplöst av värme och uv-strålning. Även de fina spegeldörrarna skadas av inläckande vatten. De ligger dessutom direkt på den blöta marken.

I restaureringsarbetet ingick att studera takkonstruktionen utifrån analoga exempel samt med kunskap om medeltida träkonstruktioner föreslå lösningar för de långa spännvidderna. Bockkonstruktioner valdes till de stora spännvidderna, liknande lösningar har använts i mer än tusen år.

FAKTAUPPGIFTER

Byggherre: Prusac imam Sakib ef Began

Bruttoarea: Byggnaden inklusive balkong är ca 200 kvm
exklusive minaret

Adress: Prusac, Donji Vakuf, Bosnien

Byggnadsår: 2004-05

Arkitekt för Kulturarv utan Gränser
Tina Wik arkitekt SAR
Medarbetare:
Lejla Hadzic, Damir Hadzic, Amra Sarancic, Elsa Turkusic

Konstruktör
Krister Berggren, civ ing.
Medarbetare: Salko Kulukcija civ ing

Entreprenör
Karadrvo, doo / Omer Karahmet

Byggkostnad: 128 205 Euro.
Finansiär: Sida och Barakat Trust

SHARE :