Warning: Declaration of wpse61220_submenu_class::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = NULL) in /var/www/tinawikarkitekter.se/public_html/wordpress/wp-content/themes/Workality-Lite-master/functions.php on line 354
Zemaljski muzej – Nationalmuseet, Sarajevo, Bosnien Hercegovina | Tina Wik Arkitekter
Tina Wik Arkitekter


Zemaljski muzej – Nationalmuseet, Sarajevo, Bosnien Hercegovina

Zemaljski muzej, Nationalmuseet i Bosnien Hercegovina består av fyra paviljonger kring en botanisk trädgård där de olika paviljongerna innehåller museets olika samlingar, den naturhistoriska, etnologiska, romerska samt den förhistoriska.

Museet uppfördes i början av 1910-talet i nyklassicistisk stil men de interiöra freskmålningarna är utförda i jugendstil. Arkitekt var Karlo Parzik, som fick sin utbildning i Wien.

Bygget fick påskyndas för att stå klart till den stora invigningen som skulle ske på kung Franz Josefs namnsdag den 4 oktober 1913. Vid invigningen representerades det habsburgska riket av provinsens guvernör, general Oskar Potiorek. Det är oklart om fasaderna hann målas klara till det datumet, trots att vi undersökte detta i samband med den utvändiga restaureringen som genomfördes under 2000 – 04.

Museet blev det näst största på Balkan och här samlades föremål från landets alla delar till en och samma institution för första gången i landets historia. Skalan på byggnaderna var så stor att de placerades i en ny stadsdel söderut längs Miljacka floden. De är två-våningsbyggnader med källare, inte så höga vertikalt, men planmåtten var större än någon annan byggnad i Sarajevo.

Muséet blev svårt skadat under kriget 1992-95 då det befann sig vid en av de s.k. sniper’s ally där ständig beskjutning förekom. Byggnaderna som sprutats med cementputs inför vinter OS1984 ådrog sig en mängd småskador av skotthål som perforerade väggar och tak, och dessa förorsakade svåra fuktskador då fukten vandrade in men kunde inte torka ut genom det täta ytskiktet.  Därutöver hade  ca 30 % av fasadernas klassicistiska detaljer skjutits sönder. Glasen i taklanterninerna var skadade så vatten läckte in. I restaureringsuppdraget ingick en total utvändig restaurering av samtliga paviljonger med nya yttertak, plåt inklusive glas till lanterninerna, ny puts, ommålning, reparation av ornamenten som var av gips resp betong. Även invändig upprustning av entréhallen ingick i uppdraget inklusive konservering av innertakens freskmålningar.

Samlingarna hade skyddats under kriget på grund av att de magasinerats i källarlokalerna och museet fortsatte fungera med närvarande museipersonal. Därmed skyddades samlingarna inklusive den botaniska trädgården. Det skedde med fara för deras liv då de dagligen tvingades passera en Sniper’s ally, som museet låg vid. Museichefen  Dr Rizo Sijarić omkom på väg till museet 6 december 1993, dödad av granatsplitter.

Restaureringen skulle i första hand reparera alla skador som förorsakade fuktproblem, vilket innebar nya glastak, ny takbeläggning, avlägsnande av den perforerade cementputsen, analys av underliggande putslager samt reparation och komplettering av alla skadade fasadornament. Vi utgick från beskrivningar vi hittade i arkiv och använde samma putsblandning som 1913, cementförstärkt kalkputs. Vi kunde inte hitta några spår av ursprungskulörerna varken på byggnaden eller i beskrivningarna. Därför beslöt vi oss för att hålla oss till den gula kulören som Sarajevoborna förknippar med museet, men vi tonade ner kulören till en mer sandstensgul samt målade ornamenten och listerna som markerar det bärande eller burna med grå eller ljusare gula toner. Gjutningen av de försvunna betong- eller gipsornamenten skedde i en hytta som etablerades på museitomten. Till den anställdes en äldre erfaren byggnadsarbetare som skötte alla gjutjobb och samtidigt lärde upp de yngre medarbetarna.

Till insatserna för Zemaljski muzej ingick även samarbete om museipedagogiska insatser.

 

Faktauppgifter

Byggherre: Zemaljski muzej/The Federal Institute of Cultural and Natural

Heritage of Bosnia and Herzegovina/ Arkitekt Ferhad Mulabegovic

Fastighetsägare: Icke erkänd statlig institution i Bosnien Hercegovina

Adress: Zmaja od Bosne, Sarajevo

Trädgårdsarea: 5000 kvm

Nettoarea: 4 819 kvm

Totalkostnad: drygt 12 milj. SEK som bekostades med Sida-medel

exkl den etnologiska paviljongen som bekostades med EU-medel

Ansvarig arkitekt och projektledare för Kulturarv utan Gränser:

Tina Wik arkitekt SAR

Medarbetare: Arkitekt Mirzah Foco och konservator Esad Veskovic

Entreprenör: Unigradnja doo, Sarajevo

SHARE :