Warning: Declaration of wpse61220_submenu_class::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = NULL) in /var/www/tinawikarkitekter.se/public_html/wordpress/wp-content/themes/Workality-Lite-master/functions.php on line 354
Zavala klosterkyrka, Bosnien Hercegovina | Tina Wik Arkitekter
Tina Wik Arkitekter


Zavala klosterkyrka, Bosnien Hercegovina

De tidigaste anteckningarna om Zavala klostret som hittats, är från 1514. Klostret ligger i Ravno kommun, i Hercegovina, vid Popova polje dalen, 32 km från Dubrovnik. Klosterkyrkans norrvägg är sammanbyggd med en klippa, från vars avsats man har en magnifik utsikt över dalen. Bakom kyrkan finns grottor som tidigare fungerat som eremitbostäder. Det var här fader Vassilij bodde efter kriget 1992-95, då han återvände för att påbörja återuppbyggnad av klosteranläggningen. Platsen, grottorna och kyrkan är alla intimt förbundna med sin omgivning och får en andlig, sakral, dimension från sitt skyddade läge som samtidigt har kontakt med hela dalen.

Själva kyrkan är en oregelbunden välvd basilika, deformerad av klippan/nordväggen. Denna kyrkotyp är vanlig i dessa trakter. Byggnaden är en stenbyggnad, helt i kalksten, murade väggar, tunnvalv täckt med flistak. Ytterväggarna är putsade och interiören är täckt med målningar utförda 1716 av den kända freskmålaren Georgie Mitrofanovic, som var en munk från Athos. Zavala kyrka är känd för att dess fresker av Mitrofanovic är de bäst bevarade i hela Bosnien Herceovina.

Under kriget 1992-95 totalförstördes varje hus i byn Zavala liksom samtliga byggnader inom klosterområdet förutom själva kyrkan. Den var däremot så svårt sprickskadad att den täckts av skyddsplast utvändigt och invändigt stöttades korvalvet upp av stöd för att hindra kollaps.

Den akuta restaureringsåtgärden blev att stabilisera kyrkan, hindra kollaps och mura om korvalvet.

Efter geotekniska undersökningar av marken, som var silt med stora stenbumlingar, 13 meter djup under koret medan kyrkans västra del vilade på klippan, påbörjades arbetet med att stabilisera grunden och därmed kyrkan med hjälp av mikropålning. Arbetet var riskfyllt då sprickorna var så stora att skakningar måste undvikas. Därutöver fanns ingen el eller framkomliga vägar för transporter av generatorer och hydraulborrmaskiner, vilket krävde förhandlingar med myndigheter för att få minimala vägreparationer utförda.

Prover togs på all puts och murbruk på olika ställen på kyrkan. Den under flistaket var mycket hydraulisk, vilket var viktigt vid återställandet för att förhindra fuktvandring och skador på freskerna.

I samband med grundförstärkningarna var ambitionen att denna skulle medföra minimala ingrepp i den medeltida kyrkan. Det innebar att det enda ingreppet blev borrhål för gängstänger under mark. Freskerna skyddades före byggstart och de som fanns i koret, vars valv måste muras om, togs ner och förvarandes på valvformade formar underbyggtid, tills murningen hade torkat. Därefter monterades freskerna upp igen.

Arbetet innebar även  om-murning av entrétunneln, som ligger under terrassen samt stabilisering av denna med nya dragstag, isärtagning och ny hopsättning av klockstapelns stenelement, efter att alla rostangrepp på kramlorna borstats bort. Ny bly hälldes i hålrummen för att klara kramlornas rörelsemån.

 

FAKTAUPPGIFTER

Byggherre: Ortodoxa samfundet i Dubrovnik/ father Vassilij

i samarbete med the Republic Institute for Protection of Cultural and Natural Heritage of Republika Srbska och the Federal Insitute for Protection of Cultural and Natural Heritage, BiH

Adress: Zavala, Ravno, Hercegovina

Byggnadsår: 2001-04

Ansvarig arkitekt och projektledare för Kulturarv utan Gränser

Tina Wik arkitekt SAR

Medarbetare:  arkitekt Miljana Okilj och arkitekt Mirzah Foco

Konservator Milica Kotur

Konstruktör: Krister Berggren, civ ing

Entreprenör

Kyrkans egna medarbetare, grundförstärkning ufördes i samarbete med Skanska, Sverige, för mikropålning

För övriga arbeten kyrkans medarbetare tillsammans med murarmästare Veljko Rosandic

Byggkostnad:   Euro. Finansierad med Sida-medel.

SHARE :