Warning: Declaration of wpse61220_submenu_class::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = NULL) in /var/www/tinawikarkitekter.se/public_html/wordpress/wp-content/themes/Workality-Lite-master/functions.php on line 354
Jacje Houses | Tina Wik Arkitekter
Tina Wik Arkitekter


Jacje Houses

Rehabiliterings- och restaureringsarbetet av Jajces historiska stadskärna inkluderade tre bostadshus, två moskéer, ett klockhus, Omerbegovahuset vid den södra stadsporten samt en del av den stadsmuren/tornbyggnad nära den norra stadsporten. Så kallade Jajce Houses, en syntes av alphus med höga tak och en osmansk husform, hade byggts utmed slänten under det medeltida fortet i Jajce. Dessa för staden typiska hus blev en turistattraktion under 1900-talet på grund av dess topografiskt vackra läge under fortet och över ett stort vattenfall, ett ofta fotograferat panorama.  Dessa hus beboddes av muslimer och blev en symbol för dem. Därför blev de måltavla under kriget 92-93 och de flesta totalförstördes. Målsättningen i restaureringsarbetet i Jajce, som bestod av flera små projekt, var att påbörja ett återskapande av denna välkända panorama, och att visa att dessa gamla husformer kunde överleva och återskapas för ett modernt boende. De tre bostadshus som återuppfördes, Nanos hus, Dizdar huset samt hus nr 17 mitt emot, hade förstörts till deras karakteristiska källarvåningar av sten. Korsvirkesstommarna som bostadsdelarna var byggda av hade delvis brunnit och resterna låg bland annat bråte över och i källaren. Av takstolarna fanns inget kvar. Arbetet innebar upprensning av bråte, friläggning av källarna som restaurerades samt rekonstruktion av själva husen uppfördes med ett modernare fyllnadsmaterial, hålstenstegel som tilläggsisolerades. Både kök och badrum moderniserades. Samma gällde ytskiktet på de höga taken som traditionellt varit träspån men som på senare tid ersatts av plåt på grund av spånens underhållsbehov. Ytskiktet på dessa hustak blev som på de flesta andra, plåt.  Arbetet utfördes i samarbete med Federala kulturarvsinstitutet.

Restaurering 2001-2003

FAKTAUPPGIFTER

Byggherre: Nano, Familjen Dizdar

Bruttoarea: 3 st bostadshus med källarvåning, bostadsvåning och vind. Storlekarna varierar på husen, men de återställdes till samma storlek och yta som före krigsutbrottet 1992.

Adress: Jajce, Bosnien

Byggnadsår: 2001-03

Arkitekt för Kulturarv utan Gränser
Tina Wik arkitekt SAR
Medarbetare från samarbetspartners The Federal Institute for Protection and Preservation of Natural and Cultural Historic Monuments of the Federation in Bosnia Herzegovina:
Azra Hadzic, Robert Stergar, Mirzah Foco, Lamija Abdijevic

CrossRoads: Janne Haasiosalo

Konstruktör: Sofia Tzirpounouri, civ ing

Entreprenör:  Marusic, Jajce

Byggkostnad: 2 500 000 SEK för samtliga bostadshus.
Finansiär: Sida

SHARE :