Warning: Declaration of wpse61220_submenu_class::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = NULL) in /var/www/tinawikarkitekter.se/public_html/wordpress/wp-content/themes/Workality-Lite-master/functions.php on line 354
Despica Kuca -serbiskt köpmannahem, Sarajevo stadsmuseum, Bosnien Hercegovina | Tina Wik Arkitekter
Tina Wik Arkitekter


Despica Kuca -serbiskt köpmannahem, Sarajevo stadsmuseum, Bosnien Hercegovina

I samband med restaureringen upptäcktes att byggnaden består av tre delar från helt olika tider; den mellersta från 1600-talet byggd i sten, den södra i lertegel från 1700 talet och den understa våningen av den norra delen, i bränt tegel, från slutet av 1700-talet. Byggnaderna förenades till ett komplex i samband med att familjen Despic köpte byggnaderna i slutet av 1700-talet. Under 1800-talet byggdes huset om, med en ny fasad som förenade de tre byggnadskropparna och det understa rummet i den norra delen förlängdes. Hit förlades Sarajevos första teater. I samband med restaureringen hittade vi det ursprungliga taket i teater-rummet, vilket ingen kände till. Samma gäller husets historia med de tre sammanfogade delarna. Taket hade en vacker dekormålning i limfärg. Målningen hade skadats av det nya undertaket, men var ändå fullt synlig. Vår ståndpunkt vara att endast säkra och fästa de lösa delarna, men museet valde en konservering med retusch. Arbetet utfördes av Milica Kotur, från Kulturarvsinstitutet i Republika Sbrska, beläget i Banja Luka.

 I restaureringsuppdraget gällde att reparera skadorna som uppstått under kriget då huset fungerat som bostad för flyktingfamiljer. Otäta badrum med läckande vatten hade förstört delar av mellanbjälklaget. Byggnaden skulle återställas till det tillstånd den haft då familjen Despic bodde där. Byggnaden skulle ge exempel på den serbiska kulturen i Sarajevo, och hur den påverkats av den muslimska kulturen. Motsvarande habsburgska influenser är tydliga i det muslimska hemmet, Svirza’s House, som också hör till Sarajevo stadsmuseum.

 

FAKTAUPPGIFTER

Beställare/Byggherre: Sarajevo stadsmuseum genom museichef Mevlida Serdarevic samt The Institute for Protection of the Cultural and Natural Heritage of BiH.

Bruttoarea: Byggnaden har två bostadsvåningar och är ca 300 kvm exkl vind och källare.

Adress: Despiceva, Sarajevo, Bosnien Hercegovina. Huvudfasaden vänder sig mot Obala Kulina Bana.

Restaurering: 2000-02.

Arkitekt för Kulturarv utan Gränser: Tina Wik arkitekt SAR

Medarbetare: arkitekt Azra Hadzic för The Institute for Protection of the Cultural and Natural Heritage of BiH

Konstruktör: Krister Berggren, civ ing och civ ing Sladjana Miljanovic från Sarajevo.

Entreprenör: Neimari d.o.o, Sarajevo.

Byggkostnad: ca 50 000 Euro.

Finansiär: Sida

 

SHARE :