Tina Wik Arkitekter


Villa Alsmarker

Villa Alsmarker ligger på en liten udda hörntomt i ett alldeles nybyggt villaområde strax utanför Växjö. Uppdraget var att skapa ett modernt trähus med utgångspunkt från tomtens form och väderstreck i ett massivt träbyggnadskoncept som Tomas utvecklat. Utmaningen blev att hantera den smala tomten utan att bygga bort solljuset samt testa byggsystemet, dess möjligheter och begränsningar. Villan skulle kretsa kring matplatsen – husets hjärta. Köket skulle vara ett arbetskök utan matplats, var önskemålet.

Planlösningen är öppen. Alla rum för samvaro står i nära relation till varandra men är samtidigt delvis avgränsade. Barnen har en egen del nära entrén. Föräldrarnas sovrum är placerad i en liten övervåning som blickar ut över hagen i öster.

Villans placering på tomten samt rummens inre organisation har helt och hållet utgått från utblickar, väderstreck och familjens behov. Byggnaden står snett i förhållande till gatulinjen vilket ger intryck av att huset är relativt litet trots att det sträcker sig över hela den norra delen av tomten. Det är mer slutet mot gatan i norr och öppnar sig mot gården i söder. Entréerna i väster är det första man möter, den ena är en tillbakadragen groventré som ger inblick i köket och den östvända frukostplatsen på husets andra sida. Huvudentrén knyter samman och ger inblickar till alla delar av huset utan att genast exponera dem.

Nu ligger det mörkröda slamfärgade trähuset– en byggnad med förskjutna huskroppar och få räta vinklar  på sin hörna i sällskap med traditionella kataloghus. Att huset fick en sluten fasad mot gatan och mot granntomten var ganska självklart, liksom att vardagsrummet öppnar sig mot trädgården och skogsdungen.

Villa Alsmarker är ett hus i vår tid, men som tar ansats i äldre träbyggnadsteknik. Husets stomme är exempelvis en modern variant av plankväggen  – en flerskiktsvägg med stående plank på ömse sidor om en träbaserad skiva. Jämfört med det traditionella stolpverket (regelstommen) erhålls styva väggskivor som möjliggör en friare utformning och skapar förutsättningar för nya uttryckssätt i trä som till exempel många vinklar och hörnlösningar som är fribärande då man vänder panelriktningen i den massiva träplattan för ta upp laster som en konsol.

Fasaden består av liggande och stående ”Z-panel” i varierande bredder och som målats med en mörk röd Falu Rödfärg. Kulören skulle vara ”strängt” röd. Slamfärgen återknyter inte bara till gammal svensk tradition, den fungerar dessutom i harmoni med trä. Slamfärgen är öppen. Fuktvariationerna i en helt obehandlad träfasad och en fasad målad med slamfärg är identiskt lika. Det är sympatiskt med ett färgsystem som inte alls påverkar trämaterialtets i grunden goda egenskaper. Trä ruttnar inte om det får en chans att torka! Något alternativ till slamfärgen diskuterades inte.

 

FAKTAUPPGIFTER

Byggherre:                    Tomas & Katarina Alsmarker

Adress:                            Hälsovägen 18, 352 63 Växjö

Boendeyta:                     ca 170 m2

Byggår:                             2001

Arkitekt:                         Tina Wik Arkitekter AB  / Tina Wik

Konstruktör:                  Tomas Alsmarker

Stomentreprenör:         Ekologibyggarna i Östergötland AB

Byggentreprenör:          Skanska Byggservice i Växjö

Byggkostnad:                   ca 17 000 per kvm inklusive moms

SHARE :