Tina Wik Arkitekter


Galärvarvet Faktauppgifter

FAKTAUPPGIFTER

Beställare:              Stockholms stad, Europas kulturhuvudstad 1998 genom Ing-Mari Munktell

Tillfällig adress:   Galärvarvet i Stockholm

Byggår:                    1998

Arkitekt:                 Tina Wik Arkitekter AB, Stockholm genom Tina Wik

Projektledare:      Staffan Nordlund

SHARE :