Tina Wik Arkitekter


Fakta Kujundzilik basarerna

FAKTAUPPGIFTER

Byggherre: Mostar stad och Regional Centre for Protection of Cultural Historical and Natural Heritage in Mostar genom Zijad Demirović

Bruttoarea: ca 100 kvm

Adress: Östra gågatan, Mostar, Hercegovina, Bosnien och Hercegovina

Byggnadsår: 2001

Ansvarig arkitekt för Kulturarv utan Gränser:
Arkitekt Tina Wik
Medarbetare från Mostar stad resp Regional Centre for Protection of Cultural Historical and Natural Heritage in Mostar:
Arkitekt Senada Demirović, Suleiman Demirović och Omer Sahic.

Entreprenör: Fajic-Gradevinar

Byggkostnad: Ca 0,3 milj SEK
Finansiär: Sida

SHARE :