Tina Wik Arkitekter


CV svensk

CURRICULUM VITAE

Namn: Tina Wik SA/MSA

Yrke: Arkitekt, specialiserad inom träbyggnad och restaurering, projektledare, professor

Nationalitet: Finsk/Svensk

2015020

TINA WIK Arkitekter AB från november 1997

 

2015 –           Nya småskaliga bostäder i Fruvik, Värmdö. Pågående projektering

2014 –           Nya flervånings bostadshus i Lindesberg historiska centrum. Parallella uppdrag. Antaget förslag. Projektering.

2013 –           Fritidshus i Rackören, Uppland. Projekteras som självförsörjande hus.

2013 –           Islamiskt center med moské, i Borlänge. Lågenergi byggnad i trä.

2012 –           Måsen, hyresbostäder i Orsa. Låg-energiprojekt. Byggstart april 2015.

2011 –           Hållbara bostäder, ca 100 enheter, ’Norra skogshöjden’, i Huddinge. Pågående planarbete.

2011              Hagelskuren 5, lågenergi villa i Huddinge, Stockholm. Ej ännu byggd.

2010 – 14      Vistaberg bostadområde, etapp II, Huddinge, Stockholm. 39 enheter.

2010 – 13      Akustisk dämpning i Kapellsalen, Nikolaikyrkan i Arboga, Antikvarisk medverkande.

2010 – 13      Ombyggnad av tryckeri till bostad, kv Näckrosen, Huddinge.

2009 – 10      Villa Othelius, Saltsjö Duvnäs. Projekt.

2009              Daghem på Stora Essingen, Norrskogsvägen. Skissförslag.

2007 –           Slottsarkitekt för Örebro slott, pågående.

2007 – 09      Gestaltning av radhus i kv Näckrosen 13, Huddinge. 6 enheter.

2007 –           Ombyggnad av ett vattenverk i Skara till bostäder.

2006              Småhusområde för fritid eller permanent boende. Eskön, Gävle. Skissförslag.

2005 – 09      Vistaberg bostadsområde, etapp I, i Huddinge, Med olika hustyper,   parhus, radhus. Byggtid var 2006-2009, för 69 enheter.

2005 – 10      Villa Maria i Varberg, Sweden. Ansvarig arkitekt för projektering och  byggskede. Byggtid 2008-2010.

2004 – 06      Gestaltning av fasaderna till ett infillprojekt, i en historisk miljö från 1920-talet,  till ett nytt bostadshus längs Hägerstensvägen, Aspudden, Stockholm. Byggt år                       2006 – 07.

2004 – 09      Planarbete för ett nytt bostadsområde, Ängarna i Huddinge, Stockholm, med 5                       hustyper och ca 75 enheter och ett gestaltningsförslag. Detaljplanen antogs                       sommaren 2007.

2003 – 05      Stadsplan, efter trädgårdsstadens ideal, Vista Allé, 100 enheter, Huddinge,                       Stockholm.

2003              EWK museum i Söderköping. Projekt.

2003              Typbostadshus med stolphusstomme för Orsa Träutveckling. Projekt.

2002 – 08      Museum Vandalorum, Värnamo. Ett konst och konsthantverksmuseum  i trä                       baserad på ett utkast av Renzo Piano. Projektet återupptogs 2008.

2001 – 02      Villa Oldgren, Täby, Stockholm.

2000 – 02      Kv Hytten, ett kvarter med två  bostadshus i Malmö i samband med  bostadsmässan Bo01. Projektet är byggt med en                samverkanskonstruktion med  tunt stålskelett och massivträ.

2000 – 02      Villa Alsmarker; villa med massivträstomme, i Växjö, Sweden.

Utmärkelse ‘Årets villa 2001’ i ‘Hus och Hem’.

Nominerad till ‘Falurödfärgspriset’  2002.

Publicerad i ‘Arkitektur 3/2003’

1999              Kv Arrendatorn. Omgestaltning av yttre miljön för handikappanpassning,                       sophämtning samt avgränsningar för olika funktioner.

1999              Stadsplan för Vallen mellan sjöarna, bostadsområde med 100 enheter i Växjö.                       Projekt.

1998 ‑99       Porten till Kinnekulle, museum och turistinformation i trä i Husaby, Götene.                       Ansvarig arkitekt. Ej realiserad.

1998              Restaurering av ett 1800-tals trähus till Nora församlingshems                       kontorsfunktioner.

1998 ‑ 99      Flerbostadshus med trästomme i Wälludden, Växjö. Etapp II med ett fyra-                      våningshus samt två-vånings bostadsrätter. Bostadspris i Växjö 2001.

1997              Bostadshus i Sätter, Karlstad. Studie, för Skanska, med ny typ av                       loftgång/balkong. Allt i trä.

1997 ‑ 98      4 tillfälliga byggnader vid Galärvarvet i Stockholm för Kulturhuvudstadsåret 98.                       Byggnaderna innehöll gästhamnkontor, butik, utställningshall och restaurang.                       De byggdes med träblock som elever från bygglinjen skulle kunna bygga, vilket                       krävde block som inte var för tunga.

 

PROJEKT INOM MATTSSON & WIK ARKITEKTER AB

 

Ansvarig arkitekt i följande projekt:

1997 ‑           Restaurering och ombyggnad av Historiska museet i Stockholm för att rymma                       en ny restaurang. Ansvarig arkitekt. Ej realiserad. Generalkonsult.

1996 ‑ 97      Nora Församlingshem. Ansvarig arkitekt i samarbete med Ingrid Reppen.

Generalkonsult.

Nominerad till Träpriset 2000. Nominerad till Kasper Salin Priset 1998.

Publicerad i Arkitektur 1/1999, i boken Arkitektur i Sverige 1995 -­ 2000 och i                       Träprisboken 2000.

Europa Nostra Pris 2000, mottaget maj 2003.

Publicerad i ‘Byggnadskultur 3/03’.

1995 ‑           Program för Framtidens bostad för NCC. I samarbete med Gunnar Mattsson.

1995 ‑ 96      Wälludden bostadsområde, Växjö. Experimentellt träbyggande i flera våningar.                       Etapp I. Ansvarig arkitekt.

Publicerad i många tidskrifter, nationella och internationella, i Arkitektur 7‑97,                       och i SAR’s Ekoguide 1996.

1994 – 96      Finlands och Sveriges ambassader i Dar es Salaam. Ansvarig arkitekt i                       samarbete med Gunnar Mattsson. SFV Jan Gyllbäck.

1986              Utställning med katalog om den egyptiske arkitekten Hassan Fathy.                       Etnografiska museet i Stockholm.

1986              Ombyggnad av bottenvåningen på en byggnad från 60-talet till kontor för SIFO,                       Stockholm. Ansvarig arkitekt.

Handläggare och medarbetare i följande projekt:

1994 – 96      Svenska ambassadörsresidenset i Seoul, Korea.

1994 – 95      Restaurering av länsresidenset i Örebro slott. Handläggare för slottsarkitekt                       Gunnar Mattsson.

1992 – 93      Restaurering och ombyggnad av Örebro slott. Handläggare för slottsarkitekt                       Gunnar Mattsson. De två översta våningarna byggdes om från kontorsändamål                       till publika med museum överst och konferensanläggning våningen under.

1992 – 94      Länsmuseet i Västernorrland, Härnösand, Sweden. Handläggare för ansvarig                       arkitekt Gunnar Mattsson.

1987 – 88      Församlingshemmet i Leksand. Handläggare för ansvarig arkitekt Gunnar                       Mattsson.

1986 – 89      Nationalmuseet i Gaborone, Botswana. Om- och tillbyggnad.

1985 – 86      Ekman Villa, Tällberg. Nominerad till träpriset 1986.

1983 – 85      Kulturhuset i Leksand. Handläggare för ansvarig arkitekt Gunnar Mattsson.

Kasper Sahlinpriset 1984.

1982 – 83      Restaurering av ett 1880-tals bostadshus, Kv Urvädersklippan, Stockholm.

 

ANSTÄLLNINGAR etc

 

2010 –           Professor i Arkitektur med inriktning på hållbart byggande inom träarkitektur och restaurering. Högskolan Dalarna. Halvtid. Ansvarig för kursen Ombyggnad. En av högskolans i representanter i Byggdialog Dalarna. Deltar i forskningsprojekt.

2009 – 2012  Gästprofessor inom restaureringskonst på Kungl. Konsthögskolan, KKH,                       Stockholm. Inriktningen var urban restaurering utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

2009-10 studerades hur kulturarvsbyggnader kunde flyttas och fungera i en ny                       miljö. 2010-11 studerades omvandlingen av Helsingborg, framförallt dess                       industriminnen och koppling gjordes till bevarandearbeten i England.

2011-12 årets kurs ägnade sig åt bevarande av Pune historiska stadskärna i                       samarbete med BNCA University, Pune. www.kkh.se

2005 – 09      Universitetsadjunkt, föreläsare och ansvarig lärare för följande kurser på                       byggnadsingenjörsprogrammet på KTH; Konstruktion och Design, Ombyggnad                       and Projektledning. De två sistnämnda kurserna var i samarbete med                       Håkan From och Rodel Stintzing.

2001 ‑ 05      Gästprofessor i Träbyggandets arkitektur på KTH, arkitektskolan. Ett master                       program för Träbyggande prövades och utformades.

2000 ‑ 07      Kulturarv utan Gränser, Cultural Heritage without Borders, projektledare/                       koordinator i Bosnien Hercegovina och ansvarig arkitekt i följande                       restaureringar:

www.chwb.org

2007-10        Justeringar av nedanstående projekt, framförallt Zavala och Jajce-projekten.

                        2005              Organiserat konferens om ‘earthquake protection in Historic Buildings’ i                       Kotor, Montenegro sept 2006. Publikation.

                        2005              Stenportalen till stadsmuren i Kotor, Montenegro. I samarbete med                       kulturarvsinstitutet i Kotor.

                        2004-05        Labirint, Mostar, i samarbete med kulturarvsinstitutet i Mostar. En 15-                       och 1700-tals byggnad som fungerat som restaurang för kriget och återställdes   till den funktionen.

                        2004-05        Old Institute i Mostar, restaurering av en 1800-tals byggnad till kontor  och som               använts av institutet med förstörts under kriget. I samarbete med                       kulturarvsinstitutet i Mostar.

                        2003 – 05      Restaurering av Handanija Mosque i Prusac. Från 1600-talet. Moskén är                       omtalad för den byggdes under samma tid som Balkans främste islamiske filosof           verkade på denna ort. dessutom spelat moskén en central roll i Europas enda                       muslimska pilgrimståg som startar från denna moské. I samarbete med ett ungt               arkitekt team. Omnämnd i Arkitektur 3/2006.

2003 -04       Omerbegova House i Jajce. I samarbete med det Federala kulturarvsinstitutet.

                        2002 – 03      Sinan Begova moskén, 1600-tal. Likande skador som Dizdar moskén. I                       samarbete med det Federala kulturarvsinstitutet.       

                        2001 – 04      Zavala, ortodoxa klosterkyrka troligen från 1400-talet. Omfattande restaurering där grunden stabiliserades då stora sprickor uppstått och korvalvet höll på att                       kollapsa. Det innebar att 1600-tals fresker måste avlägsnas under byggtiden, nytt                tak byggas. Arbetena inkluderade även restaurering av klocktornet, dränering                       från överhängande klippa och entrétunnelvalvet. I samarbete med det Federala       kulturarvsinstitutet och kulturarvsinstitutet i Banja Luka.

                        2001 – 03      Rehabilitering/urban restaurering av Jajce historiska stadskärna, vilket                       inkluderade tre stycken bostadshus, the Jajce Houses, som hade totalförstörts                       under kriget 92-93. restaureringsarbetena inkluderade även Sinan Begova                       moskén från 1600-talet, ett klocktorn som fungerade som entrébyggnad till                       fortet, Omerbegova huset samt en av stadsportarna, delar av stadsmuren och                       det sk Papas kula. I samarbete med det Federala kulturarvsinstitutet

                        2001 – 02      Dizdar moskén, 1800-talet, i Jajce, Taket hade brunnit bort under kriget                       och stenstommen var i dåligt skick. Återställdes med nytt träspånstak. I                       samarbete med det Federala kulturarvsinstitutet

                        2001              Kujundziluk Carsija ,1500-tals basarer  i Mostar. I samarbete med                       kulturarvsinstitutet i Mostar.

                        2001              Delaktig vid restaurering av buddistiskt tempel i Ganzde, Kham distriktet i                       Tibet.           

                        2000 – 01      Restaurering av Despica Kuca för stadsmuseet i Sarajevo. Ett serbiskt                       köpmannahem från 1600 – 1900 talet. Återställdes för att visas som ett exempel         på ett rikemannahem. Användes till en början son stadsmuseets kontor. I                       samarbete med det Federala kulturarvsinstitutet.

                        2000 – 07      Zemaljski Musej – Nationalmuseum, från 1905, fullständig exteriör                       restaurering av museets fyra paviljonger. Interiör restaurering av entréhallen                       med biytor. I samarbete med det Federala kulturarvsinstitutet, Miszah Foco.

                        2000              Interiör i Konak i Maglaj, Osmanskt gästhus från 1800-talet. I samarbete med                       det Federala kulturarvsinstitutet.

1996 ‑ 2000  Professorsassistent, Arkitektskolan på KTH.

1987 ‑ 92      Nyrén’s Arkitektkontor ab, delägare. Deltagit i följande projekt:

Nacka Strand kontorshus i Stockholm

Fanjunkaren, bostadskvarter i Haga, Göteborg

Baronen, entrébyggnad i stål/glas till shopping center i Kalmar. Ansvarig                       arkitekt.

Tävlingar och skisser.

1982              HLLS Arkitekter, Stockholm. Restaurering av Karolinska sjukhuset.

1980              IAESTE sommarpraktik hos Osman Ahmed Osman, Cairo, Egypt

1980              Statens Vattenfall. 6 månader. Skrev en sammanställning om litteratur om                       alternativa energihus.

 

FÖRTROENDEUPPDRAG

 

2012 –           Styrelseledamot på Thielska Galleriet.

2012              Juryordförande i Träpriset. Svenskt Trä.

2010 – 12      Delaktig i Trästad 2012 genom att ha organiserat seminarier, hållit offentliga                       föreläsningar.

2008              Jurymedlem i Träpristävlingen. Skogindustrierna.

2005 – 06      Delaktig i EU projektet Träkraft Siljan och initiativtagare till Trädesign-                      tävlingen som skulle stimulera till nya trädesignprodukter i Dalarna.                       Tävlingsbidragen visades på Trä Expo i Leksand april 07.Tävlingsordförande.

2001 – 08      En av två internationella experter i Commission to Protect National   Monuments under Article 8 i Dayton fredsavtalet, som blev ett embryo till           landets motsvarighet till Riksantikvarieämbetet i Sverige.

Europa Nostra pris för ’dedicated service’, juni 2010.

                                              www.kons.gov.ba

 

 

STUDIER

 

1997 ‑ 98      KTH Diplom; Projekteringsledning.

1997              Stipendium för att studier restaureringsarbeten t i Egypten;

Restaurering av Saint Paul klostret.

1992 ‑ 95      Stockholms Universitet; 45 p i Engelska.

                        1993 ‑ 94      Diplom Konsthögskolan; Restaureringskonst, Medeltida kyrkor.

1987              Diplom KTH, Arkitektskolan.

1982              Oregon State University; en termin för Gary Moye – elev och medarbetare till                      Louis Kahn.

1976 ‑ 81      KTH; arkitekturstudier vid Arkitektskolan.

1975 ‑ 76      Helsingfors och Stockholms universitet; 20 p i sociologi, matematik, statistik                       and kulturgeografi.

 

 

TÄVLINGAR UTMÄRKELSER etc

 

2010              Europa Nostra Award  för The Commission to Preserve National Monuments in                   Bosnia Herzegovina 2002 – 2008. Deltagit som en av två internationella                       medlemmar tillsammans med tre nationella.

2008              Moderator på avslutningsseminariet av det nationella (3 åriga) stödet till                       träbyggande   ‘Trälyftet’. I Falun oktober 08.

2007              Utställning av restaureringen av Handanija moskén i Bosnien Hercegovina på                       ICOMOS konferensen om Historic Timber Constructions i Florens och Venedig                       nov 07.

2006              Presentation av ‘Restoration of the Zavala Monastery Church’ på en                       konferens arrangerad av European Peace and Development Centre in                       Belgrade, Serbia, i Banja Luka, Bosnien Herzegovina.

2006              Presentation på en ICOMOS trä konferens i Istanbul; Wooden building                       heritage in Finland and Sweden from a contemporary perspective

2006              Europa Nostra Medalj för mina restaureringsarbeten i Bosnien Hercegovina                       inom Kulturarv utan Gränser.

2006              Bostäder med massivträstommar i Orsa. Tävlingsförslag.

2004              Utmärkelse utdelad av the Federal Ministry of Bosnia and Herzegovina för mina                       restaureringsarbeten i BH inom organisationen Kulturarv utan Gränser.

2004              Presentation av mina restaureringsarbeten i Bosnien Hercegovina på                       Habitat konferensen i Barcelona i  SIDA’s program.

2003              Internationellt symposium om restaureringarna av Istanbuls stadsmurar.

2003              Europa Nostra Award  för Nora församlingshus, som ett bra exempel på ett                       modernt tillägg i historisk miljö.

2001              A housing area for ‘The Housing Exhibition 2003’. Tävlingsförslag.

1999              Årets hus 2000 i Värmland. Inbjuden tävling. Tävlingsförslag.

1998              Porten till Kinnekulle, Museum och turist information.

Ansvarig. I samarbete med Gunnar Mattson. Första pris.

1997              Manger Square, Kulturhus i Betlehem. I samarbete med konstnären    Gunilla Bandolin. Tävlingsförslag.

1995              Nora församlingshem. I samarbete med Ingrid Reppen. Första pris.

1994              Flervåningshus med trästommar, Wälludden, Växjö. Första pris.

1992              Villa; Bygga på traditionell grund, för landsbygden i Närke. Första pris.

1991              Kulturcentrum i Samarkand, Uzbekistan. I samarbete med landskapsarkitekt                       Professor Maria Ananiadou‑Tzimopoulou, Thessalonica, Grekland.                       Tävlingsförslag.

1990              Workshop i Bukhara, Uzbekistan om urban restaureing av Bukhara stadskärna.

1989              Seminarium på IAA, Bulgaria om restaureringsproblems av kulturmonument i                       tredje världen.

1989              Tävling för unga arkitekter i Moskva. I samarbete med Vera Butko,    Johanna Holm, André Vovk, Per Aström. Första pris.

1985              Bibliotek och bostäder i Simrisham. I samarbete Gunnar Mattsson.                       Tävlingsförslag.

1983              Presidentpalatset i Helsingfors, Finland. I samarbete med Gunnar Mattsson.                       Tävlingsförslag.

1981              Rovaniemi universitet, Rovaniemi, Finland. Tävlingsförslag.

 

 

SAMMANSTÄLLNING AV PUBLIKATIONER

 

2013              Sustainable Architectural conservation. Chapter ten in Imagining Conservation. York Conservation Studies Alumni Association. March 2013. ISBN 978-0-946722-24-2.

2013              Handbok för beställare och projekterare av flervånings bostadshus i trä. Per-Erik                       Eriksson, Ander Gustafsson, Susanne Engström, Tina Wik och Erik Serrano.

Trästad 2012, utgivning mars 2013. ISBN 978-91-87017-98-8.

2013              Inclusive Indie – Re:Pune-Action Plan for a Proposed Urban Conservation Plan              for Pune Historic City Core. Tina Wik och Sharvey Dhongde. KKH o BNCA                       2013. Publicerad i Indien. ISBN 978-81-920642-4-6.

2012              Restoring War Damaged Built Heritage in Bosnia Herzegovina – from an                       international perspective. Ashgate publishing. (Forthcoming)

2012              Restoring War Damaged Built Heritage in Bosnia-Herzegovina, Conference                       report Bhopal 2011. ISBN978-82-725-9121-1.

2012              Architectural Interventions in Historic Environments, Conference paper,                       Sarajevo June 2011, in press.

2008              New Design in Historic Environments, Annual 2008, Commission to Preserve                       National Monuments of Bosnia and Herzegovina. ISBN 1840-2364.

2006              The Handanija Mosque Restoration, CHwB Report series No 3/2006.

2005              Reflections After Eight Years of Restoration Work in Bosnia Herzegovina by                       Cultural Heritage without Borders, p. 195, Annual 2005, Commission to                       Preserve National Monuments of Bosnia and Herzegovina. ISBN1840-2364.

2005              Organiserat konferens ‘earthquake protection in Historic Buildings’ in Kotor, Montenegro, sept 2006. Publicerad av CHwB Report series No 1/2006.

2003              Artikel om Nora församlingshem, Byggnadskultur 3/03.

2003              Träarkitekturens förgreningar, pages 105-115, Material och Materialitet,                       Arkitekturmuseets årsbok 2003. ISBN 0280-2686.

1999              En resa med trähus – i USA och Schweiz. Tina Wik, Jannika Wirstad och Tomas                       Alsmarker, 1999 Stiftelsen Arkus. Skrift nr 34. ISSN 0248-7809.

1999              Ideologiskt ställningstagande i projekteringsledningsrollen – Restaureringen av                       Sankt Paul klostret, Röda havet, Egypten. Kungliga Tekniska Högskolan,                       Projekteringsledning/Byggprocessen. Diplomarbete 1999:4.

1986              Hassan Fathy, arkitekt i tredje världen, Kulturperspektiv 4, Etnografiska                       museets populärvetenskapliga skriftserie. Stockholm, 1986. ISBN: 91-8534409-5

1980              Alternativ energirapport, Statens Vattenfallsverk. Stockholm 1980.

 

SENASTE KONFERENSER, SEMINARIER

 

2013              Wood ICOMOS möte i Himeji, Japan, diskussion om internationella                       restaureringsprinciper.

2013              Presentation av ombyggnad och energieffektivisering av 70-talbebyggelse på                       konferens HMH/CICOP  ’5th International Conference on Hazards and                       Modern Heritage’. Sarajevo, Bosnia Hercegovina.

2012              Ansvarig för seminarium i Pune, Indien, på BNCA samt givit en presentation                       om internationella konventioner om urban restaurering på detta seminarium.

2011              Presentation på Riksantikvarieämbetets internkonferens om Faro

konventionen.

2011              Presentation på invigningen av ’Biennale of the Architectural and Urban                       Spaces’. Orvieto, Italien.

2011              Presentation på CIOP Italy and BH CICOP ’International Conference on                       Hazards and Modern Heritage’. Sarajevo, Bosnia Hercegovina.

2011              Föreläsning på Conservation Studies på York University i England.

2011              Presentation på Bhopal konferens, Indien, om förlust av minnen.

2006              Presentation på en träkonferens arrangerad av Wood ICOMOS i Istanbul.

 

UTVALDA STUDIERESOR

 

2012              Studieresa till Cuba för att studera urbana restaureringsprogram för  Havana,                       Cienfuegos and Trinidad.

2011              Studieresa till Österrike-Schweiz med Trästad 2012. Reseledare Stefan Nyberg.

2010-12        Flera studieresor till India; Mumbai, Delhi, Agra, Bhopal, Rajastan och särskilt                       Pune.

2010              Studieresa med elever från Konsthögskolan till Rumänien tför att studera dears                       historiska träarkitektur så väl som deras kulturarv inom gruvindustrin.

2010              Studieresa till London med elever från Konsthögskolan för att studera det                       brittiska skyddet av sitt kulturarv. Besök hos English Heritage, SPAB, National                       Trust, 20th century society, SAVE ENGLISH HERITAGE.

2007 – 12      Studieresor till Egypten för att studera restaureringsprojekt i Kairo.

2006              Studieresa med studenter till Graz och Wien för att studera ny arkitektur.

1999              Studieresa till Mellanöstern med Sällskapet för Restaureringskonst.

1998              Studieresa till USA och Schweiz för att studera träbyggandet i de två länderna.                       Resan dokumenterades i en publikation från Arkus. Medförfattare.

VETENSKAPLIGA ARBETEN

 

2009-13        Passiva massivträhus. Cerbof forskningsprojekt tillsammans med ingenjör                       Henrik Janols. Projektledare var fysiker Mats Rönnelid, Högskolan Dalarna.

 

SHARE :